Как установяваме кое жилище е изгодно, част 1

TimeToFind Новини
Полезно

price-rent_ratio_sep2016m

Оценка на стойността За да преценим доколко изгодно за покупка е дадено жилище, трябва да оставим емоциите настрана и да направим безпристрастна оценка. За второто ще имаме нужда от няколко специализирани показатели, с които да изчислим очакваната възвращаемост на инвестицията в жилище. Понастоящем най-добрите модели за оценка на активи са тези, които се използват за оценка на борсово търгуваните компании. Цената на акция на дадена компания зависи от нейната нетна сегашна стойност (net present value, NPV), т.е. стойността към момента на всички очаквани бъдещи приходи от нея, дисконтирани спрямо риска, финансовите разходи и времевия хоризонт….

Прочети повече

Класация на страните в Европа по дял на населението в собствени или наети жилища

TimeToFind Новини
Международни

home-owners_m

В България притежаването на собствено жилище винаги е било приоритет на преобладаващата част от населението. Този факт намира потвърждение в последните данни на Евростат. Според статистиката, в нашата страна 82,3% от населението обитава собствени жилища и едва 17,7% живеят под наем. Така България заема 9-то място от общо 33 европейски страни по дял на населението, живеещо в собствени жилища. Налице е обаче и една интересна тенденция – докато преди години делът на населението, живеещо в собствени жилища беше над 90%, то през последните години неговият дял намалява значително в полза на обитаването на жилища под наем, каквато е…

Прочети повече

Как новият Закон за кредитите за недвижими имоти защитава потребителите

TimeToFind Новини
Финансиране

zakon-ipotechni_krediti_sep2016-01m

В средата на лятото на 2016 г. Народното събрание прие нов закон за ипотечните кредити, който цели да наложи изискванията на Директива 2014/17/EC на Европейския съюз. Добрите новини са изцяло за кредитополучателите – те ще бъдат най-облагодетелствани от промените, тъй като вече ще плащат по-ниски банкови такси, интересите им ще бъдат по-добре защитени, а самото ценообразуване на кредитите ще бъде по-прозрачно. Реално новият закон за ипотечните кредити преповтаря много от ключовите моменти на Закона за потребителския кредит, който през годините претърпя множество промени и допълнения. Сега вече жилищните кредити получават собствена законова регламентация, което се очаква да улесни потребителите в…

Прочети повече

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища, II трим. 2016 г.

TimeToFind Новини
Пазар на имоти

Newly_built_dwellings_03a-2016-08

Имотният пазар в страната продължава да се намира в период на нарастващо търсене. Доказателства за това са не само покачващите се цени на жилищата, но и в повишената строителна активност. Най-ясно проявление на второто дават данните на НСИ за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища. Статистиката за второто тримесечие на 2016 г. показва нарастване както на новопостроените жилищни сгради в страната (с 3,2% до 521 бр.), така и на жилищата в тях (с 15,6% до 2248 бр.). Според типа на конструкцията, новопостроените сгради се разпределят по следния начин: 69,1% стоманобетонна конструкция 28,2% тухлена конструкция 2,5% друга конструкция 0,2% панелна…

Прочети повече

Изменение на цените на жилищата на национално ниво и в големите градове (Q1, 2016)

TimeToFind Новини
Пазар на имоти

NSI-home_price_stats_Q1-2016-03a

През първото тримесечие на 2016 г. цените на жилищата в страната продължават да следват възходяща тенденция. НСИ отчита ръст на цените от 1,1% спрямо предходното тримесечие. В края на 2015 г. отчетеното повишение беше дори по-голямо (3,1%), но това е нормално за този период от годината, който се характеризира с по-голяма активност в броя на сключените сделки. Единственото понижение на тримесечна база от началото на 2015 г. се наблюдава през третото тримесечие. Новият ценови индекс на жилищата, който НСИ изчислява, дава възможност да се направи диференциация между нови и съществуващи жилища. Статистиката показва, че докато новопостроените жилища…

Прочети повече

Месечен обзор на жилищния пазар в столичния район Люлин, юли 2016

TimeToFind Новини
Пазар на имоти

Lyulin_RD-01_mod1

Според проучване на TIME TO FIND, най-много оферти за продажба на жилища в столичния район Люлин* има на двустайни апартаменти (523 бр.). Те с малко надвишават броя на офертите за тристайни (476 бр.) и с повече от три пъти броя на офертите за едностайни жилища (144 бр.). Броят на обявените къщи за продажба е относително нисък – 39 броя (вж. табл. 1). Значително по-ограничен е изборът на оферти под наем. При тях най-висок отново е броят на двустайните жилища (130 бр.). Този път офертите под наем за едностайни жилища (66 бр.) са повече от тези…

Прочети повече

България попада в челните позиции на международна класация по подобряване на прозрачността на имотния пазар

TimeToFind Новини
Международни

JLL-RE_transparency_index-2016-03a

България е сред отличените държави в индекса на международната консултантска компания JLL – Global Real Estate Transparency Index 2016, измерващ прозрачността на пазара на недвижими имоти. На глобално ниво компанията отчита подобряване на индекса със средногодишен темп от 2,4% за последните две години. Две трети от разглежданите страни отбелязват подобряване на показателя. Тези окуражаващи резултати са сигнал, че секторът на недвижимите имоти претърпява стабилен прогрес в посока подобряване на наличността и качеството на пазарната статистика и използването на сравними показатели (т. нар. „бенчмаркинг“). Другите ползи са свързани с приемането на нови законодателни промени, които осигуряват…

Прочети повече

Обзор на лихвите по ипотечните и потребителски кредити в левове и евро, май 2016

TimeToFind Новини
Финансиране

Red percent symbol inside the symbolic house. The arrow shows the rise and fall of percent. Financial concept

Лихвената статистика на Българска народна банка показва недвусмислено, че лихвите по кредитите на граждани продължават да се понижават. Това със сигурност е добра новина за бъдещите купувачи на недвижими имоти, които търсят банково финансиране. Докато ипотечният кредит в масовия случай се използва за покупката на самото жилище, то потребителският може да осигури необходимите средства на купувача да извърши нужния преди нанасянето ремонт или довършителни дейност. Нека затова да разгледаме как се променят лихвените нива по тези видове кредити в двете основни валути (левове и евро) на месечна и годишна база. В таблица 1 сме обобщили…

Прочети повече

Изследване на броя на сделките с имоти и сключените ипотеки върху тях през първото тримесечие на 2016 г.

TimeToFind Новини
Финансиране

Mortgage-01m

Въпреки преобладаващото мнение, че сделките за покупка на имоти се финансират в по-голямата си част чрез ипотечен кредит, данните на Агенцията по вписванията показват една малко по-различна картина. Екипът на TIME TO FIND достигна до интересни изводи за това как се променят броят на продажбите на недвижими имоти и сключените ипотеки върху тях в по-големите градове и общо за страната. През първото тримесечие на 2016 г. в цялата страна са отчетени 42 976 броя продажби на недвижими имоти (вж. табл. 1), от които най-много в София (5 149 бр.). Така столицата заема дял от 12% от всички…

Прочети повече

Жилищна статистика за страните от ЕС през 2015 г.

TimeToFind Новини
Международни

EU-home_stats-comparisons_2015-05_mod

Анализ на статистическите данни на Евростат за цените на жилищата в страните-членки на ЕС показва, че те стабилно се възстановяват през последните три години. Повишението е много по-ясно изразено в рамките на ЕС-28, отколкото само за страните от еврозоната. Това се дължи на по-бързото поскъпване на имотите в новите държави членки на съюза, сред които и България, както и в някои стари членки, намиращи се извън еврозоната (Швеция, Великобритания). Началото на възходящата тенденция е положено още в края на 2012 г. (вж. графика 1), което се вижда от движението на показателя House Price Index (HPI). Използваният от…

Прочети повече

Категории

Етикети